CREUS QUE LA NOTA D'ALGUN EXAMEN DE LA SELE NO ÉS LA QUE ET MEREIXES?

Des del mateix portal Accesnet pots sol·licitar els tràmits de la doble correcció o la reclamació. Si ho creus necessari, pots demanar la revisió de més d’un examen però mai tots dos tràmits en un mateix examen. O un o l’altre!

El termini per sol·licitar aquests tràmits és de 3 dies hàbils després de conèixer les notes de les PAU.

[Dates de 2018 pendents de confirmació]

COM FUNCIONEN LA DOBLE CORRECCIÓ I LA RECLAMACIÓ DE LA SELE?

La doble correcció és l’equivalent a demanar una segona correcció dels exercicis que has fet a un examen de la selectivitat. Aquesta sol·licitud és l’adequada quan creguis que els teus exercicis podrien haver estat més ben puntuats. Aquesta nova correcció la farà un professor diferent del que ho va fer primer. Si la nova nota variés 2 o més punts, encara un altre professor faria una tercera correcció. Si no estàs d’acord amb la doble correcció, podràs demanar una reclamació.


La doble correcció té un perill que has de tenir en compte: la teva nota pot pujar, però també pot baixar. La nota que obtindràs després d’aquesta correcció serà el resultat de la mitjana aritmètica de la primera i la segona. Si hi hagués una tercera correcció, es tractaria d’una mitjana aritmètica de totes tres notes.

La reclamació és la sol·licitud adequada quan creguis que hi ha hagut un error administratiu o un error durant la correcció; per exemple, que el professor corrector hagi comptat malament la puntuació dels exercicis.


A la reclamació la nova nota substituirà la primera i mai podrà ser més baixa, ja que no s’estarà valorant el contingut de les teves respostes sinó els aspectes formals de l’examen.

Oficina d’Accés a la Universitat

Adreça: Via Laietana, 2 planta baixa
Població: 08003 Barcelona
Telèfons: 93 223 03 23 i 93 223 25 91 de 9.00 a 14.00 hores
Adreça de contacte: Bústia de contacte
Horari d’atenció: Tot l’any de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Adreces d’altres seus: Girona,
Lleida, Manresa, Mataró, Tarragona,
Tortosa i Vic